EPS 200

EPS 200 (Polisterol me rezistencë në shtypje 200 Kpa)

EPS 150

EPS 150 (Polisterol me rezistencë në shtypje 150 Kpa)

EPS F 120

EPS F 120 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

EPS F 100

EPS F 100 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

EPS F 80

EPS F 80 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

EPS F 70

EPS F 70 (Polisterol për termoizolimin e fasadave).

EPS 50

EPS 50 (Polisterol me rezistence në shtypje 50 Kpa)

EPSFG 100

Përdoret në termoizolimin e fasadave dhe çative

Kokrriza polisteroli

Kokrriza e polisterolit shërben për përgatitjen e betonit të lehtësuar.

EPS 30

Polisterol me rezistencë në shtypje 30 Kpa