EPS F 70

EPS F 70 (Polisterol për termoizolimin e fasadave). Eshtë polisterol termoizolues vetëshues me rezistencë në shtypje 70 Kpa. Përdoret në ndërtim për termoizolimin e fasadave (SISTEMI KAPOTO). EPS F 70 ka përcjellshmëri termike të ulet dhe është produkti me efiçent nga ku fillon termoizolimi bazë. Mund të përdoret edhe për izolim mes mureve etj.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.039 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 70 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 120 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 Vetëshueshëm Vetëshueshëm

TOP