Thermalite është pjesë e kompanisë Rruga Ura Asfaltim Nr 2 Sh.a dhe operon në tregun e materialeve termoizoluese (EPS; XPS, ETIKS, ETAG) për më shumë se 10 vjet në tregun Shqipëtar dhe atë nderkombëtar, në partneritet me kompani të Bashkimit Europian. Thermalite zotëron Standartin ISO 9001-2008 për menaxhimin e cilësisë si dhe ofron të gjithë gamën e produkteve dhe nën- produkteve termoizoluese që janë të çertifikuara sipas standarteve bashkohore Europiane, EN 13164. Duke investuar ne inovacion dhe kërkim, Thermalite zotëron linja prodhimi të një teknologjie të përparuar duke iu pershtatur të gjithë kushteve të Bashkimit Europian.

Objektivi i Thermalite është të ofrojë zgjidhjet më të mira për izolim me standarte, materiale cilësore të testuara në laborator duke ju siguruar klienteve; cilësi, asistencë teknike dhe çmime konkurruese. Me teknikët e specializuar në fushën e ndërtimit, Thermalite siguron termoizolimin e të gjithë ndërtesës tuaj në kohë rekord, me standard të lartë dhe çmim konkurrues në treg.

TOP