EPS F 80

EPS F 80 (Polisterol për termoizolimin e fasadave). Është Polisterol termoizolues vetëshues me rezistencë në shtypje 80 Kpa. Përdoret në ndërtim për termoizolimin e fasadave (SISTEMI KAPOTO). EPS F 80 ka përcjellshmeri termike të ulët dhe është një produkt që përdoret masivisht për termoizolim. Mund të përdoret edhe për izolim mes mureve etj.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Të dhënat teknike Referenca Vlera Njësia
Përcjellshmëria termike λ EN 13163 0.038 W/mK
Rezistenca në ngjeshje në 10% EN 826 80 kPa
Rezistenca në përkulje EN 12098 125 kPa
Reaksioni ndaj zjarrit EN 13501-1 Vetëshueshëm Vetëshueshëm

TOP