KOKRRIZA POLISTEROLI

Kokrriza e polisterolit shërben për përgatitjen e betonit të lehtësuar. Ka veti te larta izoluese dhe përdoret lehtësisht edhe në ndërtesa shumëkatëshe, duke shmangur ngarkesa të panevojshme.
Njëkohësisht siguron ngjitjen më të mirë të pllakave të dyshemesë pa krijuar boshllëqe. Eshtë shumë ekonomike si produkt pasi ka rendiment të lartë.

SKEDA E TË DHËNAVE TEKNIKE

Dendësia Njësia 200 kg/m³ 250 kg/m³ 300 kg/m³ 350 kg/m³ 400 kg/m³
Përcjellshmëria termike λ W/mK 0.069 0.076 0.083 0.088 0.09
Qëndrueshmëria në ngjeshje kpa 800 1000 1100 1200 1300
Ulja e zhurmës dB 15 dB 14 dB 13 dB 12.5 dB 10 dB
Rezistencë nga zjarri E padjegshme E padjegshme E padjegshme E padjegshme E padjegshme

TOP