POLISTEROL

Kompania Thermalite sh.a është një kompani lider në prodhimin dhe tregtimin e materialeve termoizoluese (EPS). Aktiviteti kryesor i saj është prodhimi i materialeve temoizoluese me teknologjinë me bashkëkohore italiane. Produktet Thermalite janë të certifikuara me Standartin ISO 9001-2008.

Polisteroli ( EPS ) është një material izolues termik & akustik i lehtë. Produktet e polisterolit të kompanisë Thermalite klasifikohen sipas Normës EN 13163. Sipas kësaj norme Polisteroli ndahet në dy kategori: Polisteroli i lehtë dhe Polisteroli termoizolues.

Polisteroli EPS L përdoret për mbushje soletash, themelesh, rrugë dhe ura. Është polisterol me dendësi të ulët. Përdoret gjerësisht në soleta për lehtësimin e tyre dhe në themele, duke i dhënë karakteristika anti sizmike ndërtesave. Përdorimi i EPS L ul ndjeshëm koston e ndërtimit, është lehtësisht i manovrueshëm dhe pritet lehtë.

AVANTAZHET E APLIKIMIT NË NDËRTIM

Izolues

Është një material izolues termik dhe akustik i lehtë

Rezistent

Eshtë material që ka rezistencë ndaj ujit

Adaptueshëm

Nuk dëmtohet dhe adaptohet lehtë sipas nevojave në objekt

Efikasitet

Materiali izolues më i mirë në raportin çmim/ rendiment

Material eko

EPS nuk është toksik dhe nuk dëmton ozonin

I riciklueshëm

Polisteroli EPS është material i riciklueshëm

Antisizmik

Ka cilësi shumë të mira antisizmike

Jetëgjatësi

Nuk deformohet me kalimin e viteve

PRODUKTET E POLISTEROLIT

EPS 30

Polisterol me rezistencë në shtypje 30 Kpa

Kokrriza polisteroli

Kokrriza e polisterolit shërben për përgatitjen e betonit të lehtësuar.

EPSFG 100

Përdoret në termoizolimin e fasadave dhe çative

EPS 50

EPS 50 (Polisterol me rezistence në shtypje 50 Kpa)

EPS F 70

EPS F 70 (Polisterol për termoizolimin e fasadave).

EPS F 80

EPS F 80 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

EPS F 100

EPS F 100 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

EPS F 120

EPS F 120 (Polisterol për termoizolimin e fasadave)

TOP