TERMOPLLAKA

ÇFARË ËSHTË TERMOPLLAKA EPS F 100?

Termopllaka EPS F 100 është panel polisteroli termoizolues me dendësi të lartë dhe aftësi vetëshuese. Paturat nga të katër anët e saj bëjnë lehtësisht të mundur aplikimin, duke eleminuar në këtë mënyrë nyjet termike. Termopllaka EPS F 100 ka një përdorim universal, pasi mund të aplikohet nga themelet deri në çati.

AMBALLAZHIMI I TERMOPLLAKËS EPS F 100

Termopllaka EPS F 100 është e amballazhuar në lidhje me dy përmasa. Një lidhje Termopllakë EPS F 100 me përmasa: 200 cm x 50 cm x 5 cm përmban 10 metër katrorë. Një lidhje Termopllakë EPS F 100 me përmasa: 200 cm x 50 cm x 3 cm përmban 17 metër katrorë. Materiali i përdorur për ambalazhim është politelen.

AVANTAZHET E TERMOPLLAKËS EFS F 100

Termoizolim perfekt

Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë

Qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve klimatike

Rezistencë të lartë në shtypje

Rezistente ndaj thithjes së lagështisë

Veti shumë të mira në izolimin akustik

Veti fiziko- mekanike perfekte

PËRDORIMI I TERMOPLLAKËS EFS F 100

Përdorimi mes mureve

Termopllaka EPS F 100 përdoret mes mureve dopio dhe gjithashtu në mes mureve perimetrale të ndërtesës

Përdorimi në dysheme

Termopllaka EPS F 100 përdoret në të gjitha llojet e dyshemeve (dyshemeja në kontakt me tokën dhe dyshemetë e kateve)

Përdorimi në kolona & soleta

Termopllaka EPS F 100 përdoret në kolona dhe sipërfaqen e dukshme të soletës

Përdorimi në veshje nga jashtë

Termopllaka EPS F 100 mund të përdoret për veshjen nga jashtë (Sistemi Kapot) të ndërtesave

Përdorimi në tarraca

Termopllaka EPS F 100 mund të përdoret në tarraca, mbi dhe nën shtresën hidroizoluese

TOP