Kompania Thermalite prodhon sipas teknologjisë bashkëkohore italiane një gamë të gjerë të paneleve dekorativë termoizoluese

STYRODEKORET

Emri tregtar i këtyre produkteve është Styrodekore (Sisteme dekorative). Styrodekoret janë elementë përbërës të fasadës dhe përdoren njëkohësisht për dekoracion dhe termoizolim. Këto panele termoizoluese dekorative bëjnë të mundur krijimin e stileve të ndryshme për fasadat e ndërtesave, sipas preferencave të klientit.

Për prodhimin e Styrodekoreve përdoret polisterol me veti mekanike të posaçme, i cili vishet me një shtresë materiali që përdoret posaçërisht për prodhimin e këtyre profileve. Styrodekoret nuk ofrojnë vetëm një stil arkitekturor sipas preferencave të çdo klienti, por realizojnë njëkohësisht edhe izolim termik, pasi prodhohen me polisterol termoizolues.

Produktet Styrodekor krijojnë mundësi të mëdha për dekorimin, rinovimin e fasadave të ndërtesave të reja dhe ekzistuese në një kohë shumë të shkurtër. Gjithashtu këto panele dekorative bëjnë të mundur realizimin e çdo stli për arkitekturën e çdo ndërtese duke e kthyer ndërtesën në një objekt me shumë vlera arti. Këto produkte montohen direkt në fasade pa pasur nevojë për materiale të tjera shtesë.

AVANTAZHET

Kursim i energjisë mbi 50%

Panelet Styrodekor, bëjnë të mundur një kursim të energjisë deri në 50%, shifër kjo e njëjtë me kursimin e përfituar nga aplikimi i Sistemit Kapot

Kosto të ulët aplikimi

Kostoja e punimeve (materiale, kohë dhe çmim për fuqi punëtore) është e ulët në krahasim me koston e aplikimit të Sistemit Kapot

Lehtësisht të aplikueshme

Panelet Styrodekore aplikohen direkt në mur pa patur nevojë për materiale të tjera ndihmëse. Kjo gjë mundëson një aplikim të thjeshtë dhe në kohë të shkurtër

Çmimin më të mirë

Panelet Styrodekore ofrojnë çmimin më të mirë në treg në krahasim me materialet e tjera

Perfitim ekonomik

Panelet Styrodekore kanë kosto shumë më të ulët në krahasim me sistemet e tjera dekorative prej guri ose betoni

Rezistente

Meqënëse panelet prodhohen me një shtresë veshëse të veçantë, i bën ato që të jenë rezistente ndaj faktorëve atmosferikë

Nuk krijohen mbetje

Panelet Styrodekor janë të gatshme për montim dhe nuk krijojnë mbetje në aplikim

Dekorative

Aplikimi i paneleve Styrodekore bën të mundur realizimin e të gjitha stileve të mundshme dekorative sipas preferencave

Rritje të vlerës së ndertesës

Aplikimi i paneleve Styrodekor rrit menjëherë vlerën e ndërtesës në shitje, pasi rrit ndjeshëm pamjen estetike të saj

Aplikim në ndertesa të reja dhe ekzistuese

Lehtësia në aplikim bën të mundur aplikimin në çdo tip ndërtese, si në ndërtesat e reja ashtu edhe në ato ekzistuese

PRODUKTET

Snow 101

Produkt EPS dekorativ

Snow 102

Produkt EPS dekorativ

Snow 103

Produkt EPS dekorativ

Snow 104

Produkt EPS dekorativ

DES 01

Parmak dritare

DES 02

Parmak dritare

DES 03

Parmak dritare

DES 04

Parmak dritare

SUTUN 01

Kollona dhe harqe

SUTUN 02

Kollona dhe harqe

SUTUN 03

Kollona dhe harqe

SUTUN 04

Kollona dhe harqe

S 022-1

Kollona dhe harqe

S 022-2

Kollona dhe harqe

S 022-3

Kollona dhe harqe

SUTUN 1T

Kollona dhe harqe

FUGA PANEL 01

Panele dekorative

FUGA PANEL 02

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 01

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 02

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 03

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 04

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 05

Panele dekorative

PANEL DEKORATIV 06

Panele dekorative

Forma 01

EPS-F Imitim druri

Forma 02

EPS-F Imitim druri

Forma 03

EPS-F Imitim druri

Forma 04

EPS-F Imitim druri

Forma 05

EPS-F Imitim druri

Forma 06

EPS-F Imitim druri

Forma 07

EPS-F Imitim druri

Forma 08

EPS-F Imitim druri

80 me 100

Forma betoni

100 me 120

Forma betoni

120 me 120

Forma betoni

120 me 160

Forma betoni

120 me 180

Forma betoni

140 me 140

Forma betoni

140 me 200

Forma betoni

150 me 290

Forma betoni

AKS 10

EPS aksesorë

AKS 10-1

EPS aksesorë

AKS 10-2

EPS aksesorë

AKS 10-3

EPS aksesorë

AKS 11

EPS aksesorë

AKS 12

EPS aksesorë

AKS 13

EPS aksesorë

AKS 14

EPS aksesorë

TOP