EPSFG 100

Është material termoizolues me ngjyrë gri të errët, prej polisteroli me përmbajtje grafiti. Përdoret në termoizolimin e fasadave, çative, mes mureve, nyje termike etj. Grafiti ka përcjellshmërinë më të ulët nga të gjitha tipet e polisteroleve, kjo në sajë të përmbajtjes së grafitit i cili pasqyron rrezet infra të kuqe.
Avantazhi i tij është që mund të përdoret në spesorë më të vegjël se sa produktet e tjera, pasi densiteti dhe rezistenca në shtypje e tij është e tillë, sa më tepër rritet densiteti aq më shumë rritet rezistenca në shtypje dhe vetitë termoizoluese (ulet koefiçenti përcjellshmerisë termike λ)

TECHNICAL DATA SHEET

Technical data Reference Values Unit
Thermal conductivity λ EN 13163 0.031 W/mK
Compression Resistance at 10% EN 826 100 kPa
Flexibility EN 12098 140 kPa
Reaction to fire EN 13501-1 Self extinguished by fire Self extinguished by fire

TOP